Περιγραφή

Καμπίνα Διάσταση Ύψος Άνοιγμα Εισόδου
Pivot 100
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 97 – 101cm με δυνατότητα κάλυψης έως 107cm 195cm 57cm
Pivot 110
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 107 – 111cm με δυνατότητα κάλυψης έως 117cm 195cm 57cm
Pivot 120
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 117 – 121cm με δυνατότητα κάλυψης έως 127cm 195cm 57cm
Pivot 130
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 127 – 131cm με δυνατότητα κάλυψης έως 137cm 195cm 57cm
Pivot 140
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 137 – 141cm με δυνατότητα κάλυψης έως 147cm 195cm 57cm