Περιγραφή

Βίντεο για το Swirl Flush

Παρουσίαση χαρακτηριστικών ‘extraglaze’

Παρουσίαση χαρακτηριστικών ‘Quick release & Soft close’