Περιγραφή

Διαστάσεις

  • 2,00×2,50×2,14h
  • 2,00×2,00×2,14h
  • 2,00×1,50×2,14h
  • 1,80×1,50×2,14h
  • 1,80×1,20×2,14h

Υλικό:  φιλανδική ξυλεία Aspen ή Alder