Περιγραφή

Καμπίνα Διάσταση Ύψος Άνοιγμα Εισόδου
Slider 100
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 97 – 101cm με δυνατότητα κάλυψης έως 107cm 185cm 40cm
Slider 110
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 107 – 111cm με δυνατότητα κάλυψης έως 117cm 185cm 45cm
Slider 120
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 117 – 121cm με δυνατότητα κάλυψης έως 127cm 185cm 50cm
Slider 130
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 127 – 131cm με δυνατότητα κάλυψης έως 137cm 185cm 55cm
Slider 140
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 137 – 141cm με δυνατότητα κάλυψης έως 147cm 185cm 60cm
Slider 150
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 147 – 151cm με δυνατότητα κάλυψης έως 157cm 185cm 65cm
Slider 160
(2+2)
Ρυθμιζόμενη 157 – 161cm με δυνατότητα κάλυψης έως 167cm 185cm 64cm
Slider 170
(2+2)
Ρυθμιζόμενη 167 – 171cm με δυνατότητα κάλυψης έως 177cm 185cm 69cm
Slider 180
(2+2)
Ρυθμιζόμενη 177 – 181cm με δυνατότητα κάλυψης έως 187cm 185cm 76cm