Περιγραφή

Ascoli με πόδια παροχής 19642, εμφανή retro
βαλβίδα SK10 και μπαταρία Lady 900