Περιγραφή

Διαχωριστικό Διάσταση Ύψος
Iwis Chrome 70 67-69cm με δυνατότητα κάλυψης έως 79cm 185cm
Iwis Chrome 80 77-79cm με δυνατότητα κάλυψης έως 89cm 185cm
Iwis Chrome 90 87-89cm με δυνατότητα κάλυψης έως 99cm 185cm
Iwis Chrome 100
97-99cm με δυνατότητα κάλυψης έως 109cm 185cm