Περιγραφή

Διαχωριστικό Διάσταση Ύψος
White Matt 70 67-69cm 200cm
White Matt 80 77-79cm 200cm
White Matt 90 87-89cm 200cm
White Matt 100
97-99cm 200cm
White Matt 110 107-109cm 200cm
White Matt 120 117-119cm 200cm
White Matt 130 127-129cm 200cm
White Matt 140
137-139cm 200cm