Χρώματα

Μελαμίνη για τον εσωτερικό χώρο

alchimia_melamine_fileFile alchimia_melamine_linen_fileLinen File alchimia_melamine_walnutForestWalnut Forest alchimia_melamine_walnutTundraWalnut Tundra

 

Μελαμίνη για τις πόρτες και την εξωτερική πλευρά

alchimia_melamine_elm_species_ghibliELM Species
Ghibli
alchimia_melamine_elm_species_islandaELM Species
Islanda
alchimia_melamine_walnut_speciesWalnut Species alchimia_melamine_walnut_species_tundraWalnut Species
Walnut Tundra
alchimia_melamine_whiteWhite alchimia_melamine_linenLinen alchimia_melamine_lightGrayLight Gray alchimia_melamine_talcTalc
alchimia_melamine_nightGreyNight Grey

 

Μελαμίνη για τις πόρτες και την εξωτερική πλευρά

alchimia_melamine_nirvanaPlatinumNirvana Platinum alchimia_melamine_nirvanaNickelNirvana Nickel alchimia_melamine_nirvanaZincNirvana Zinc alchimia_melamine_brushedTitaniumMetalBrushed Titanium Metal
alchimia_melamine_brushedPewterMetalBrushed Pewter Metal

 

Λάκα ματ για πόρτες και την εξωτερική πλευρά της ντουλάπας

alchimia_matt_absoluteWhiteAbsolute White alchimia_matt_linenLinen alchimia_matt_desertDesert alchimia_matt_honeyHoney
alchimia_matt_talcTalc alchimia_matt_arenaGreyArena Grey alchimia_matt_llightGreyLight Grey alchimia_matt_alaskaGreyAlaska Grey
alchimia_matt_shadowGreyShadow Grey alchimia_matt_dustDust alchimia_matt_slateGreySlate Grey alchimia_matt_nightGreyNight Grey
alchimia_matt_anthraciteAnthracite alchimia_matt_bromineGreyBromine Grey alchimia_matt_agaveAgave alchimia_matt_alpineGreenAlpine Green
alchimia_matt_skyBlueSky Blue alchimia_matt_smokeBlueSmoke Blue alchimia_matt_sharkShark alchimia_matt_quartzPinkQuartz Pink
alchimia_matt_brickRedBrick Red alchimia_matt_wineRedWine Red alchimia_matt_veilGreyVeil Grey alchimia_matt_bistroBistro
alchimia_matt_blackBlack

 

UV λάκα ματ για πόρτες και την εξωτερική πλευρά της ντουλάπας

alchimia_uv_whiteAbsolute White alchimia_uv_desertDesert alchimia_uv_arenaGreyArena Grey alchimia_uv_DustDust
alchimia_uv_slateGreySlate Grey alchimia_uv_anthraciteAnthracite

 

Λεπτομέρειες

faer_alchimia_in_6 faer_alchimia_in_5 faer_alchimia_in_4 faer_alchimia_in_3 faer_alchimia_in_2