Περιγραφή

Καμπίνα Διάσταση Ύψος Άνοιγμα Εισόδου
Slider 100
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 97 – 101cm με δυνατότητα κάλυψης έως 107cm 180cm 40cm
Slider 110
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 107 – 111cm με δυνατότητα κάλυψης έως 117cm 180cm 45cm
Slider 120
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 117 – 121cm με δυνατότητα κάλυψης έως 127cm 180cm 50cm
Slider 130
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 127 – 131cm με δυνατότητα κάλυψης έως 137cm 180cm 55cm
Slider 140
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 137 – 141cm με δυνατότητα κάλυψης έως 147cm 180cm 60cm
Slider 150
(1+1)
Ρυθμιζόμενη 147 – 151cm με δυνατότητα κάλυψης έως 157cm 180cm 65cm