Περιγραφή

Καμπίνα
Ανοχή
Ύψος Μέγεθος Προφίλ
100cm 99.5-103.5cm 185cm 3mm
110cm 109.5-113.5cm 185cm 3mm
120cm 119.5-123.5cm 185cm 3mm
130cm
129.5-133.5cm 185cm 3mm