Περιγραφή

Μέγεθος:

 • 10 x 20 / 4” x 8”
 • 20 x 20 / 8” x 8”
 • 44,5 x 90 / 17,5” x 35,4”
 • 45,5 x 91 / 18” x 35,8”
 • 59,5 x 59,5 / 23,4” x 23,4”
 • 60 x 60 / 24” x 24”
 • 90 x 90 / 35,4” x 35,4”
 • BATTISCOPA 7 x 90 / 2,8” x 35,4”
 • BATTISCOPA 9 x 59,5 / 3,5” x 23,4”
 • BATTISCOPA 9 x 60 / 3,5” x 24”
 • GRADINO TORO TONDO 29,6 x 59,5 (20 MM) / 11,8” x 23,4”
 • MOSAIC BRICK 30 x 30 / 12” x 12”
 • MOSAIC MIX 29,6 x 29,6 / 11,8” x 11,8”
 • OUT 20MM 59,5 x 59,5 / 23,4” x 23,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM 90 x 90 / 35,4” x 35,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM ANG. DX GRIGLIA 20 x 90 / 8” x 35,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM ANG. SX GRIGLIA 20 x 90 / 8” x 35,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM ANG. T. TONDO 59,5 x 59,5 / 23,4” x 23,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM ANG. T. TONDO 90 x 90 / 35,4” x 35,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM GRAD.T.TONDO 29,6 x 59,5 / 11,8” x 23,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM GRIGLIA 20 x 90 / 8” x 35,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 20MM T. TONDO 44,5 x 90 / 17,5” x 35,4” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • OUT 45,5 x 91 / 18” x 35,8” – BLANC, GREIGE, GRAPHITE
 • STICK 30 x 30 / 12” x 12”

Πάχος:

 • 10,00 mm
 • 20,00 mm

Επιφάνεια:

 • Rett
 • Nat
 • Lapp Rett
 • Fiamm

Χρώματα

White Grey Graphite