Περιγραφή

Μέγεθος:

 • 29,6 x 59,5 / 11,8” x 23,4”
 • 30 x 60 / 12” x 24”
 • 59,5 x 59,5 / 23,4” x 23,4”
 • 60 x 60 / 24” x 24”
 • 75 x 150 / 30” x 60”
 • 75 x 75 / 30” x 30”
 • 90 x 90 / 35,4” x 35,4”
 • BATTISCOPA 5 x 59,5 / 23,4” x 23,4”
 • BATTISCOPA 5 x 60 / 2” x 24”
 • BATTISCOPA 5 x 75 / 2” x 30”
 • MOSAIC MIX 29,6 x 29,6 / 11,8” x 11,8”
 • OUT 20MM 59,8 x 59,8 / 23,4” x 23,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM 90 x 90 / 35,4” x 35,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM ANG.DX.GRIGLIA 20 x 90 / 8” x 35,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM ANG.SIN.GRIGLIA 20 x 90 / 8” x 35,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM ANG.T.TONDO 59,8 x 59,8 / 23,4” x 23,4”– BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM ANG.T.TONDO 90 x 90 / 35,4” x 35,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM GRAD.T.TONDO 29,8 x 59,8 / 11,7” x 23,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 20MM T.TONDO 44,5 x 90 / 17,5” x 35,4” – BEIGE, PEARL, GREY, ANTHRACITE
 • OUT 30 x 60 / 12” x 24” – WHITE, BEIGE, PEARL, GREY, SAND, ANTHRACITE
 • OUT 60 x 60 / 24” x 24” – WHITE, BEIGE, PEARL, GREY, SAND, ANTHRACITE
 • OUT 75 x 75 / 30” x 30” – BEIGE, PEARL, GREY
 • SCALINO COSTA RETTA 30 x 60 / 12” x 24”
 • SCALINO COSTA RETTA 60 x 60 / 24” x 24”

Πάχος:

 • 10,00 mm
 • 20,00 mm

Επιφάνεια:

 • Rett
 • Nat
 • Lapp Rett

Χρώματα

White Beige Pearl
Grey Sand Anthracite