Περιγραφή

 

Χρώματα για εσωτερικό χώρο

mirage jurupa basic JpBasic mirage jurupa cool JPCool mirage jurupa masterMaster mirage jupura campCamp
mirage jurupa wildWild

 

Χρώματα για εξωτερικό χώρο

mirage jurupa cool JPCool mirage jurupa masterMaster mirage jupura campCamp