Περιγραφή

 

Χρώματα για εσωτερικό χώρο

Vit RR Gra RR Svart RR Melk RR
Farge RR Hav RR Oken RR Grus RR

Χρώματα για εξωτερικό χώρο

Vit RR Gra RR Svart RR Farge RR
Hav RR Oken RR Grus RR