Περιγραφή

 

Χρώματα για εσωτερικό χώρο

Calm Delight Awake Fancy
Verve Shy Trust Karma
Glee Grace

Χρώματα για εξωτερικό χώρο

Delight Awake Fancy Trust