Περιγραφή

Στο Copacabana Emperor γίνεται παιχνίδι με το βασάλτη και τον ασβεστίτη που τονίζονται από την
αντίθεση του μαύρου και του λευκού.