Περιγραφή

Καμπίνα Διάσταση Ύψος Άνοιγμα Εισόδου
Slider 90 Ρυθμιζόμενη 87 – 91cm με δυνατότητα κάλυψης έως 97cm 185cm 40cm
Slider 100

 

Ρυθμιζόμενη 97 – 101cm με δυνατότητα κάλυψης έως 107cm 185cm 47cm
Slider 110 Ρυθμιζόμενη 107 – 111cm με δυνατότητα κάλυψης έως 117cm 185cm 53cm
Slider 120 Ρυθμιζόμενη 117 – 121cm με δυνατότητα κάλυψης έως 127cm 185cm 60cm
Slider 130 Ρυθμιζόμενη 127 – 131cm με δυνατότητα κάλυψης έως 137cm 185cm 66cm
Slider 140 Ρυθμιζόμενη 137 – 141cm με δυνατότητα κάλυψης έως 147cm 185cm 73cm