Περιγραφή

Βάθος δοχείου: 80
Γωνιακή σύνδεση: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm)
Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης (mm): 107
Εύρος δυναμικής πίεσης: 0,1 – 10 Bar
Θέση παροχής νερού: Κορυφή είσοδος
Θέση πλακέτας: Εμπρόσθια
Ιδανικό για: Επίτοιχη λεκάνη
Προεπιλεγμένος τύπος σιφωνισμού: ΜΔιπλής λειτουργίας 3/6 λίτρων